Industria - 3

Plic ocazional "Centenarul centraleui termoelectrice din Timişoara", realizat de A.F.R. Timiş - Cercul Filatelic municipal Timişoara (12 noiembrie 1984) cu ştampilă ocazională "CENTENARUL CENTRALEI TERMOELECTRICE/1884 1984/TIMIŢOARA/12 nov. 1984", francat pe faţă cu Mi# 3696 şi 3461 pe verso cu Mi# 2944 şi 3918, etichetă "recomandat" Timişoara 2 (corectat cu mâna "8")/30 şi ştampilă de zi "1900 TIMIŞOARA 8/OF./13.11.84.16/D" (cerc dublu). Circulat efectiv - destinatar: Tov. Silvia Manliu/Rev. FILATELIA, str. Boteanu 6, 70119 - Bucureşti, C.P. 1-870 of. 1; expeditor: Dan Ţăran, str. Salciei nr. 1, sc. B, ap. 17, R. 1900 Timişoara, R.S. România.
Ceauşescu introduce un plan de dezvoltare economică în care, mai ales industriei i se imprima un ritm absurd. De exemplu, industria metalurgică, în special cea siderurgică într-o ţară în care resursele de minereu de fier şi cărbune nu sunt deosebite, în condiţiile în care cererea pe piaţa mondială nu mai era aşa de mare datorită unei adevărate revoluţii tehnologice. La toate acestea se adaugă criza energetică mondială care îşi făcuse simţită apariţia. După modelul altor dictatori comunişti, ca Mao Zedong sau Kim Ir Sen, în Capitală încep adevărate lucrări faraonice, prin care se risipesc enorme fonduri financiare. Aceste construcţii, numite ulterior megalomanice, culminează cu Casa Poporului, devenită acum Palatul Parlamentului.

Capitole

******************************************************************
PENTRU A SELECTA UN DOMENIU CLICK PE IMAGINE
******************************************************************

Partidul Comunist Român

Partidul Comunist Român
Partidul Comunist Român (PCR) a fost partidul la putere din România comunistă între anii 1946 şi 1989. Prin articolul 3 din Constituţia din 1965, PCR era desemnat drept "forţa politică conducătoare a întregii societăţi din Republica Socialistă România".

Uniunea Tineretului Comunist

Uniunea Tineretului Comunist
Uniunea Tineretului Comunist, acronim UTC, a fost organizaţia de tineret a Partidului Comunist Român.

Organizaţia Pionierilor şi Şoimilor Patriei

Organizaţia Pionierilor şi Şoimilor Patriei
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial ia naştere organizatia "Pionierii României", pentru care a fost creată în 1945 revista "Înainte". Pe 30 aprilie 1949, într-o şedinţă festivă, la care a participat toată conducerea de partid şi stat, s-a hotărât înfiinţarea primelor detaşamente de pionieri. Decizia se luase la plenara din 22-24 decembrie 1948 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Elena şi Nicolae Ceauşescu

Elena şi Nicolae Ceauşescu
Nicolae Ceauşescu (n. 26 ianuarie 1918, Scorniceşti - d. 25 decembrie 1989, Târgovişte) a fost conducătorul Republicii Socialiste România din 1965 şi până la căderea regimului comunist în această ţară, survenită în 22 decembrie 1989, cu puţin timp înaintea execuţiei sale.

1 Mai

1 Mai
În anul 1889, Congresul Internaţionalei Socialiste a decretat 1 mai Ziua Internaţională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestaţii muncitoreşti.

23 august

23 august
La 23 august 1944 PCdR a contribuit alături de Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat Român şi Casa Regală la înlăturarea regimului progerman al Mareşalului Ion Antonescu, România trecând în tabăra Aliaţilor.

Agricultura socialistă

Agricultura socialistă
Cooperativizarea a devenit o formă de organizare în agricultură în aproape toate statele comuniste cu mai mult sau mai puţin succes, de la caz la caz.

Industria în "Epoca de aur"

Industria în "Epoca de aur"
Ceauşescu introduce un plan de dezvoltare economică în care, mai ales industriei i se imprima un ritm absurd.

Naţionalizarea

Naţionalizarea
Naţionalizarea este acţiunea de a lua bunuri private şi a le pune în domeniul statului. Este opusul privatizării. O naţionalizare masivă a avut loc în toate statele fostului bloc estic, în perioadă comunistă, printre care România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Iugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria şi URSS (incluzând Rusia şi alte provincii sovietice ca Moldova sau Ucraina).

Personaje şi evenimente istorice exploatate de propaganda comunistă

Personaje şi evenimente istorice exploatate de propaganda comunistă
Gafe istorice în filme despre trecut - Mircea cel Bătrân vorbeşte în citate din Ceauşescu, armata lui Ştefan cel Mare lupta cu praştia, iar cusmele şi chiloţeii mov ai „Dacilor“ au existat doar în mintea celor care au realizat pelicula.

Curiozităţi

Curiozităţi
Categoria "No comment!"