Naţionalizarea - 3

Plic ocazional "Expoziţia filatelică - 30 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloacelor de producţie - Ploieşti 11-06-78" cu şatmpilă poştală ocazională şi ştampilă de zi, francat cu Mi# 3516.
(LP - 958 - 30 de ani de la naţionalizare)
LEGE Nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi
CAP. 3 - Procedura naţionalizării
ART. 8 - La intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor numi directori care vor lua în primire conducerea intreprinderilor naţionalizate pe baza unor situaţiuni sumare, de la proprietarii sau reprezentanţii ori împuterniciţii acestora.
Noii directori vor exercita toate atribuţiunile vechilor organe de conducere.În caz de lipsă a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputerniciţilor lor, intreprinderea va fi preluată în prezenta autorităţilor poliţieneşti, în comunele urbane, sau a autorităţilor comunale în comunele rurale.
ART. 9 - Până în momentul preluării intreprinderilor de către noua conducere, conform inventarului şi bilanţului pe care intreprinderile sunt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere stă la dispoziţia celei noi pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate, afară de lipsurile şi pagubele provenite din actele de administraţie ale noii conduceri.
ART. 10 - La predarea intreprinderii se va încheia un proces-verbal, în triplu exemplar, la care se vor alătura copii de pe inventar şi bilanţ. Un exemplar al procesului-verbal se va înmâna vechiului proprietar, un altul se va păstra de intreprindere, iar ultimul se va înainta Ministerului de resort.

Capitole

******************************************************************
PENTRU A SELECTA UN DOMENIU CLICK PE IMAGINE
******************************************************************

Partidul Comunist Român

Partidul Comunist Român
Partidul Comunist Român (PCR) a fost partidul la putere din România comunistă între anii 1946 şi 1989. Prin articolul 3 din Constituţia din 1965, PCR era desemnat drept "forţa politică conducătoare a întregii societăţi din Republica Socialistă România".

Uniunea Tineretului Comunist

Uniunea Tineretului Comunist
Uniunea Tineretului Comunist, acronim UTC, a fost organizaţia de tineret a Partidului Comunist Român.

Organizaţia Pionierilor şi Şoimilor Patriei

Organizaţia Pionierilor şi Şoimilor Patriei
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial ia naştere organizatia "Pionierii României", pentru care a fost creată în 1945 revista "Înainte". Pe 30 aprilie 1949, într-o şedinţă festivă, la care a participat toată conducerea de partid şi stat, s-a hotărât înfiinţarea primelor detaşamente de pionieri. Decizia se luase la plenara din 22-24 decembrie 1948 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Elena şi Nicolae Ceauşescu

Elena şi Nicolae Ceauşescu
Nicolae Ceauşescu (n. 26 ianuarie 1918, Scorniceşti - d. 25 decembrie 1989, Târgovişte) a fost conducătorul Republicii Socialiste România din 1965 şi până la căderea regimului comunist în această ţară, survenită în 22 decembrie 1989, cu puţin timp înaintea execuţiei sale.

1 Mai

1 Mai
În anul 1889, Congresul Internaţionalei Socialiste a decretat 1 mai Ziua Internaţională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestaţii muncitoreşti.

23 august

23 august
La 23 august 1944 PCdR a contribuit alături de Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat Român şi Casa Regală la înlăturarea regimului progerman al Mareşalului Ion Antonescu, România trecând în tabăra Aliaţilor.

Agricultura socialistă

Agricultura socialistă
Cooperativizarea a devenit o formă de organizare în agricultură în aproape toate statele comuniste cu mai mult sau mai puţin succes, de la caz la caz.

Industria în "Epoca de aur"

Industria în "Epoca de aur"
Ceauşescu introduce un plan de dezvoltare economică în care, mai ales industriei i se imprima un ritm absurd.

Naţionalizarea

Naţionalizarea
Naţionalizarea este acţiunea de a lua bunuri private şi a le pune în domeniul statului. Este opusul privatizării. O naţionalizare masivă a avut loc în toate statele fostului bloc estic, în perioadă comunistă, printre care România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Iugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria şi URSS (incluzând Rusia şi alte provincii sovietice ca Moldova sau Ucraina).

Personaje şi evenimente istorice exploatate de propaganda comunistă

Personaje şi evenimente istorice exploatate de propaganda comunistă
Gafe istorice în filme despre trecut - Mircea cel Bătrân vorbeşte în citate din Ceauşescu, armata lui Ştefan cel Mare lupta cu praştia, iar cusmele şi chiloţeii mov ai „Dacilor“ au existat doar în mintea celor care au realizat pelicula.

Curiozităţi

Curiozităţi
Categoria "No comment!"