UTC - 1

Ştampilă ocazională "emblema UTC/1922-1982/60 ANI DE LA CREAREA/UNIUNII TINERETULUI COMUNIST - dreptunghi
48x11 mm - /IAŞI/19.03.1980/6600" şi sştapilă de zi "6600 IAŞI 1/OF./19.3.82.12/D", francat cu Mi# 3150 (Ghe. Şaru - Sudoriţe)
(LP - 835 - Reproduceri de artă - Munca)
Tovarăşi, astăzi aş vrea să stăm de vorbă despre sarcinile fundamentale ale Uniunii Tineretului Comunist şi, în legătură cu aceasta, să vedem cum trebuie să fie în general organizaţiile de tineret într-o republică socialistă.
Asupra acestei probleme trebuie să ne oprim cu atît mai mult, cu cît într-un anumit sens se poate spune că tineretul este acela care va avea de îndeplinit adevărata sarcină a creării societăţii comuniste. Deoarece e limpede că generaţia de lucrători crescută în societatea capitalistă în cel mai bun caz va putea îndeplini sarcina desfiinţării temeliilor vechilor rînduieli capitaliste, bazate pe exploatare. În cel mai bun caz, ea va putea îndeplini sarcina creării unei organizări sociale care să ajute proletariatul şi clasele muncitoare să păstreze puterea în mîinile lor şi să creeze o temelie trainică, pe care va putea clădi numai o generaţie care va intra în muncă în condiţii noi în care nu există relaţii de exploatare între oameni.
(V. I. Lenin - Sarcinile uniunilor tineretului
- Cuvântare rostită la cel de-al III-lea Congres general
al Uniunii Tineretului Comunist din Rusia, 2 octombrie 1920)

Capitole

******************************************************************
PENTRU A SELECTA UN DOMENIU CLICK PE IMAGINE
******************************************************************

Partidul Comunist Român

Partidul Comunist Român
Partidul Comunist Român (PCR) a fost partidul la putere din România comunistă între anii 1946 şi 1989. Prin articolul 3 din Constituţia din 1965, PCR era desemnat drept "forţa politică conducătoare a întregii societăţi din Republica Socialistă România".

Uniunea Tineretului Comunist

Uniunea Tineretului Comunist
Uniunea Tineretului Comunist, acronim UTC, a fost organizaţia de tineret a Partidului Comunist Român.

Organizaţia Pionierilor şi Şoimilor Patriei

Organizaţia Pionierilor şi Şoimilor Patriei
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial ia naştere organizatia "Pionierii României", pentru care a fost creată în 1945 revista "Înainte". Pe 30 aprilie 1949, într-o şedinţă festivă, la care a participat toată conducerea de partid şi stat, s-a hotărât înfiinţarea primelor detaşamente de pionieri. Decizia se luase la plenara din 22-24 decembrie 1948 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Elena şi Nicolae Ceauşescu

Elena şi Nicolae Ceauşescu
Nicolae Ceauşescu (n. 26 ianuarie 1918, Scorniceşti - d. 25 decembrie 1989, Târgovişte) a fost conducătorul Republicii Socialiste România din 1965 şi până la căderea regimului comunist în această ţară, survenită în 22 decembrie 1989, cu puţin timp înaintea execuţiei sale.

1 Mai

1 Mai
În anul 1889, Congresul Internaţionalei Socialiste a decretat 1 mai Ziua Internaţională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestaţii muncitoreşti.

23 august

23 august
La 23 august 1944 PCdR a contribuit alături de Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat Român şi Casa Regală la înlăturarea regimului progerman al Mareşalului Ion Antonescu, România trecând în tabăra Aliaţilor.

Agricultura socialistă

Agricultura socialistă
Cooperativizarea a devenit o formă de organizare în agricultură în aproape toate statele comuniste cu mai mult sau mai puţin succes, de la caz la caz.

Industria în "Epoca de aur"

Industria în "Epoca de aur"
Ceauşescu introduce un plan de dezvoltare economică în care, mai ales industriei i se imprima un ritm absurd.

Naţionalizarea

Naţionalizarea
Naţionalizarea este acţiunea de a lua bunuri private şi a le pune în domeniul statului. Este opusul privatizării. O naţionalizare masivă a avut loc în toate statele fostului bloc estic, în perioadă comunistă, printre care România, Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Iugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria şi URSS (incluzând Rusia şi alte provincii sovietice ca Moldova sau Ucraina).

Personaje şi evenimente istorice exploatate de propaganda comunistă

Personaje şi evenimente istorice exploatate de propaganda comunistă
Gafe istorice în filme despre trecut - Mircea cel Bătrân vorbeşte în citate din Ceauşescu, armata lui Ştefan cel Mare lupta cu praştia, iar cusmele şi chiloţeii mov ai „Dacilor“ au existat doar în mintea celor care au realizat pelicula.

Curiozităţi

Curiozităţi
Categoria "No comment!"